Product was successfully added to your shopping cart.
ถังขยะพลาสติก COMBI WARE ขนาด 60 ลิตร, แบบมีเท้าเหยียบ, สีเหลือง

ถังขยะพลาสติก COMBI WARE ขนาด 60 ลิตร, แบบมีเท้าเหยียบ, สีเหลือง

Regular Price: ฿800.00

Special Price ฿680.00

(In stock)

ถังขยะพลาสติก COMBI WARE ขนาด 60 ลิตร, แบบมีเท้าเหยียบ, สีเหลือง

SKU: RX-60LU-YEL

Be the first to review this product

Quick Overview

ถังขยะพลาสติก แบบมีเท้าเหยียบ 
ถังขยะอเนกประสงค์ มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ ขนาด 50 ลิตร ถึง 1,100 ลิตร ใช้แยกขยะ ช่วยเก็บกลิ่นได้อย่างดี ทำความสะอาดง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก

Availability: In stock

Regular Price: ฿800.00

Special Price ฿680.00